3 May 2010

தயக்கம் தண்டனைக்குரியது..உண்டென்றால் உண்டென்பேன்..
இல்லையென்றால் இல்லை என்பேன்..
காதலில் தயக்கம் தண்டனைக்குரியது..
காலப்பெருங்கடலில் நழுவி விழும்
கணங்களை மீண்டும்
சேகரிக்க முடியுமா உன்னால்
வினாடி கூட விரயமாதல்
கூடாது....
இப்போதும் கூட
தேசத்துரோகம் என்பதை
ஒப்புக்கொள்ளாத
தீவிரவாதி மாதிரி
உன் உள்ளிருக்கும்
காதலை ஒளிக்கவே
பார்க்கிறாய்..

No comments: